Zaproszenie na seminarium – 01.03.2023 r.

Fundacja Prawo i Partnerstwo, Fundacja Oswoić Świat oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku mają przyjemność zaprosić na Seminarium wprowadzające w ramach projektu „Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów”. W spotkaniu weźmie udział m. in. prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Spotkanie odbędzie w środę, 1 marca 2023 r., w Auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 1.

FPiP, seminarium, grafika zaproszenie

Seminarium

„Pozytywna dyskryminacja? Nauka na rzecz efektywnego wejścia
na rynek pracy wykształconych autystów

12:00-13:00 – Rejestracja uczestników

13:00-14:30 – Panel I

Wprowadzenie w problematykę autyzmu – aspekty teoretyczne funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu w przestrzeni zawodowej

Otwarcie seminarium:

 • Prof. dr hab. Mariusz Popławski, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – otwarcie seminarium
 • Prof. dr hab. Maciej Perkowski, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku / Prezes Fundacji Prawo i Partnerstwo „Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów– wprowadzenie

Zagadnienia problemowe:

 • Prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich – Rzecznik Praw Obywatelskich wobec osób wymagających wsparcia
 • Prof. dr hab. Adam Doliwa, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Rolnego – Podmiotowość osób ze spektrum autyzmu
 • Dr Maciej Oksztulski, Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – Prawo do nauki osób ze spektrum autyzmu
 • Dr Anna Drabarz, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami – Od wspieranego do otwartego rynku – spektrum zatrudnienia dla osób ze spektrum autyzmu

Sesja pytań i odpowiedzi

Przerwa kawowa

14:45-15:30 – Panel II

„Praktyczna strona autyzmu” – dyskusja na temat funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu
w przestrzeni zawodowej

 • Prof. dr hab. Maciej Perkowski – moderator
 • Dr Izabela Kaczyńska – pedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista edukacji i rewalidacji osób
  ze spektrum autyzmu
 • Kacper Rudak – inżynier, pedagog specjalny, osoba w spektrum autyzmu
 • Renata Rudak – logopeda, fizjoterapeutka
 • Elżbieta Krysiewicz – ekonomistka, kierownik Dziennego Ośrodka dla Dorosłych Osób  z Autyzmem i członek Zarządu Fundacji Oswoić Świat
 • Dr Maciej Oksztulski – naukowiec, samorzecznik, analityk w Europe Direct Podlaskie, osoba
  w spektrum autyzmu
 • Danuta Oksztulska – działaczka społeczna, członkini zarządu Fundacji Oswoić Świat

Sesja pytań i odpowiedzi

Podsumowanie i zakończenie obrad


Serdecznie zapraszamy!

Gości prosimy o potwierdzenie swojej obecności podając imię i nazwisko w wiadomości e-mail
wysłanej na adres: biuro@autyscinarynkupracy.edu.pl


Pobierz program w PDF