Konferencja „Osoba z ASD w społeczeństwie poznać – rozumieć – wspierać” – Toruń, 20.06.2024 r.

Konferencja „Osoba z ASD w społeczeństwie poznać – rozumieć – wspierać” – Toruń, 20.06.2024 r.

W dniu 20 czerwca 2024 r. w Toruniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się konferencja popularnonaukowa „Osoba z ASD w społeczeństwie poznać – rozumieć – wspierać”, zorganizowana przez AUTYZM POLSKA – Fundację Pomocy Osobom Autystycznym. Celem konferencji było m.in.: zwrócenie uwagi na pilną potrzebę rozwiązania problemu opieki nad dorosłymi osobami w spektrum autyzmu. Głównym…

Nasz badacz w Radzie osób z niepełnosprawnościami

Nasz badacz w Radzie osób z niepełnosprawnościami

Wykształcony autysta i badacz w naszym projekcie dr Maciej Okszulski został powołany przez Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka do Rady osób z niepełnosprawnościami. Zadaniem Rady, oprócz funkcji doradczo-konsultacyjnej, jest wspieranie Rzecznika w monitorowaniu wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Jak informuje na swojej stronie Rzecznik Praw Obywatelskich Radę tworzą 33 osoby, w…

Zakończenie realizacji modułu praktycznego „Szkolenia inkluzywnego asystentów wykształconych autystów”

Zakończenie realizacji modułu praktycznego „Szkolenia inkluzywnego asystentów wykształconych autystów”

W szkoleniach wzięło udział 11 osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn. W pierwszej części ukończyli oni moduł teoretyczny, by zakwalifikować się do realizacji 60 godzin praktyk. Część praktyczna polegała na asystowaniu wykształconej osobie w spektrum autyzmu – dr. Maciejowi Oksztulskiemu, wspierając go w wykonywaniu pracy zawodowej, w tym działalności popularyzatorskiej, ale także aktywności społecznej i socjalizacji.

Droga do otwarcia rynku pracy w Polsce dla osób autystycznych

Droga do otwarcia rynku pracy w Polsce dla osób autystycznych

W 2022 roku ukazało się ciekawe opracowanie autorstwa Krzysztofa Kutwy pt. Droga do otwarcia rynku pracy w Polsce dla osób autystycznych przygotowane na zlecenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Poniżej przybliżono kilka ustaleń badacza w odniesieniu do mocnych stron osób w spektrum autyzmu jako pracowników.

Poruszająca wizyta w Hospicjum Proroka Eliasza z pomocą w tle

Poruszająca wizyta w Hospicjum Proroka Eliasza z pomocą w tle

Osobiście chętnie pomagam potrzebującym z pobudek altruistycznych, ale proponuję, by dostrzegać w pomocy społeczną kompetencję XXI wieku – zachęca prof. Maciej Perkowski z Wydziału Prawa UwB, prezes Fundacji Prawo i Partnerstwo i szef Europe DIRECT Podlaskie, którego zespół odwiedził Fundację Hospicjum Proroka Eliasza. Były rozmowy o pomocy i współpracy. Perspektywy są obiecujące! Cele statutowe na…

Uczestniczyliśmy w konsultacjach prezydenckiego projektu ustawy o asystencji osobistej

Uczestniczyliśmy w konsultacjach prezydenckiego projektu ustawy o asystencji osobistej

19 stycznia 2024 r. przedstawiciele Fundacji Prawo i Partnerstwo wzięli udział w spotkaniu, które miało na celu doprecyzowanie i omówienie opinii dotyczących projektu ustawy o asystencji osobistej co do zagadnień o kluczowym charakterze, kwestii podniesionych przez wiele podmiotów, jak również aspektów, w odniesieniu do których otrzymano sprzeczne stanowiska. Spotkanie było organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP.

Uczestniczą w spotkaniach zawodowych i społecznych, realizują konkretne zadania, czyli asystencja osobista w praktyce

Uczestniczą w spotkaniach zawodowych i społecznych, realizują konkretne zadania, czyli asystencja osobista w praktyce

Pomoc przy wyszukiwaniu materiałów do monografii, współopracowywanie artykułów, udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego, asysta w czasie wyborów parlamentarnych czy wsparcie podczas akcji społecznych – m.in. w takich zajęciach i wydarzeniach biorą udział uczestnicy szkolenia dla asystentów wykształconych autystów, które prowadzone jest w ramach projektu „Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów”. W szkoleniu ważną rolę odgrywa też nasz badacz dr Maciej Oksztulski.

Asystencja znaczy niezależność. Dr Maciej Oksztulski na Festiwalu Niezależnego Życia

Asystencja znaczy niezależność. Dr Maciej Oksztulski na Festiwalu Niezależnego Życia

O tym, jak funkcjonują osoby w spektrum autyzmu w środowisku akademickim, jakie stoją przed nimi wyzwania i jaką rolę w dążeniu do niezależności odgrywa asystencja osobista mówił podczas Festiwalu Niezależnego Życia dr Maciej Oksztulski nasz badacz i pierwszy w Polsce niemówiący autysta, który obronił rozprawę doktorską. Festiwal Niezależnego życia odbył się w piątek, 17 listopada…

Jedna, Europejska Karta Niepełnosprawności w całej UE

Jedna, Europejska Karta Niepełnosprawności w całej UE

To ważna informacja dla osób z niepełnosprawnościami. Komisja Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy, który ułatwi osobom z niepełnosprawnościami swobodne przemieszczanie się po Unii Europejskiej poprzez umożliwienie im, na równych zasadach, dostępu do specjalnych warunków, preferencyjnego traktowania i prawa do parkowania podczas pobytu w innym państwie członkowskim.