projekt • badania • wsparcie

Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów

INSPIRACJA

dr Maciej Oksztulski

Projekt dotyczy wspierania zatrudnienia wykształconych osób ze spektrum autyzmu. Jego celem jest zaproponowanie i upowszechnienie systemowych rozwiązań służących poprawie wejścia na rynek pracy wykształconych osób ze spektrum autyzmu, które kończą studia wyższe.

Inspiracją wyjściową było doświadczenie z rozwojem naukowym i badaniami realizowanymi przez dr. Macieja Oksztulskiego – osobę niemówiącą ze spektrum autyzmu (i na temat szerokiego zakresu uwarunkowań jego funkcjonowania, zwłaszcza prawnych)…

Co u nas?

szkolenia
Ważniejsze informacje bieżące

Zakończenie realizacji modułu praktycznego „Szkolenia inkluzywnego asystentów wykształconych autystów”

W szkoleniach wzięło udział 11 osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn. W pierwszej części ukończyli oni moduł teoretyczny, by zakwalifikować się do realizacji 60 godzin praktyk. Część praktyczna polegała na asystowaniu wykształconej osobie w spektrum autyzmu – dr. Maciejowi Oksztulskiemu, wspierając go w wykonywaniu pracy zawodowej, w tym działalności popularyzatorskiej, ale także aktywności społecznej i socjalizacji.

Wiktoria Sadlej i Mateusz Bańkowski: Spektrum autyzmu jest wyjaśnieniem, a nie wymówką
podcasty

Podcast z Wiktorią Sadlej i Mateuszem Bańkowskim – Spektrum autyzmu jest wyjaśnieniem, a nie wymówką

O szkoleniu dla asystentów wykształconych autystów, o teorii i praktyce, o spotkaniach z doktorem Maciejem Oksztulskim, o codzienności i chwilach wyjątkowych, o zdobytych doświadczeniach, a także o tym, jakie cechy powinien posiadać asystent opowiadają Wiktoria Sadlej i Mateusz Bańkowski, studenci psychologii i uczestnicy szkolenia prowadzonego w ramach projektu „Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek…

miniaturka hospicjum
Ważniejsze informacje bieżące

Poruszająca wizyta w Hospicjum Proroka Eliasza z pomocą w tle

Osobiście chętnie pomagam potrzebującym z pobudek altruistycznych, ale proponuję, by dostrzegać w pomocy społeczną kompetencję XXI wieku – zachęca prof. Maciej Perkowski z Wydziału Prawa UwB, prezes Fundacji Prawo i Partnerstwo i szef Europe DIRECT Podlaskie, którego zespół odwiedził Fundację Hospicjum Proroka Eliasza. Były rozmowy o pomocy i współpracy. Perspektywy są obiecujące! Cele statutowe na…

miniaturka konsultacje
Ważniejsze informacje bieżące

Uczestniczyliśmy w konsultacjach prezydenckiego projektu ustawy o asystencji osobistej

19 stycznia 2024 r. przedstawiciele Fundacji Prawo i Partnerstwo wzięli udział w spotkaniu, które miało na celu doprecyzowanie i omówienie opinii dotyczących projektu ustawy o asystencji osobistej co do zagadnień o kluczowym charakterze, kwestii podniesionych przez wiele podmiotów, jak również aspektów, w odniesieniu do których otrzymano sprzeczne stanowiska. Spotkanie było organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP.

zdjecie w kabinie do pracy dl aosób z niepełnosprawnościami
Ważniejsze informacje bieżące

Uczestniczą w spotkaniach zawodowych i społecznych, realizują konkretne zadania, czyli asystencja osobista w praktyce

Pomoc przy wyszukiwaniu materiałów do monografii, współopracowywanie artykułów, udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego, asysta w czasie wyborów parlamentarnych czy wsparcie podczas akcji społecznych – m.in. w takich zajęciach i wydarzeniach biorą udział uczestnicy szkolenia dla asystentów wykształconych autystów, które prowadzone jest w ramach projektu „Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów”. W szkoleniu ważną rolę odgrywa też nasz badacz dr Maciej Oksztulski.

dr Patrycja Goryń
podcasty

Podcast z dr Patrycją Goryń – Dostępność to proces, który tworzą ludzie

O tym, czym jest asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnościami, o doktorze Macieju Oksztulskim – wykształconym autyście, który przecierał szlaki, o uczelni dostępnej, o rynku pracy, o lękach i oswajaniu się z nieznanym oraz o postępie technologicznym, który może realnie wesprzeć osoby ze szczególnymi potrzebami – mówi dr Patrycja Goryń, szefowa Działu Wsparcia Osób ze Szczególnymi Potrzebami Uniwersytetu w Białymstoku, w rozmowie pt. „Dostępność to proces, który tworzą ludzie”.

zdjecie Maćka Oksztulskiego z mamą
Ważniejsze informacje bieżące

Asystencja znaczy niezależność. Dr Maciej Oksztulski na Festiwalu Niezależnego Życia

O tym, jak funkcjonują osoby w spektrum autyzmu w środowisku akademickim, jakie stoją przed nimi wyzwania i jaką rolę w dążeniu do niezależności odgrywa asystencja osobista mówił podczas Festiwalu Niezależnego Życia dr Maciej Oksztulski nasz badacz i pierwszy w Polsce niemówiący autysta, który obronił rozprawę doktorską. Festiwal Niezależnego życia odbył się w piątek, 17 listopada…

Podcast z Petrosem Psyllosem – Człowiek i nowoczesne technologie. Są naszym sprzymierzeńcem, a może zagrożeniem?
podcasty

Podcast z Petrosem Psyllosem – Człowiek i nowoczesne technologie. Są naszym sprzymierzeńcem, a może zagrożeniem?

O tym, jak nowoczesne technologie mogą wspierać osoby z niepełnosprawnościami, w tym wykształconych autystów, co to są okulary VR, czy dalszy rozwój technologiczny jest dla człowieka szansą, czy jednak zagrożeniem, jak może wyglądać świat za kilkadziesiąt lat i dlaczego warto być na bieżąco z technologicznymi zmianami – mówi Petros Psyllos, innowator, programista i elektronik w rozmowie pt. Człowiek i nowoczesne technologie. Są naszym sprzymierzeńcem, a może zagrożeniem?

grafika EDC
Ważniejsze informacje bieżące

Jedna, Europejska Karta Niepełnosprawności w całej UE

To ważna informacja dla osób z niepełnosprawnościami. Komisja Europejska przedstawiła wniosek ustawodawczy, który ułatwi osobom z niepełnosprawnościami swobodne przemieszczanie się po Unii Europejskiej poprzez umożliwienie im, na równych zasadach, dostępu do specjalnych warunków, preferencyjnego traktowania i prawa do parkowania podczas pobytu w innym państwie członkowskim.

MINIATURKA www DANUTA OKSZTULSKA
podcasty

Podcast z Danutą Oksztulską – Są chwile piękne, są chwile trudne, ale nigdy nie wolno się poddawać

O tym, czy łatwo jest łączyć rolę mamy z rolą asystentki wykształconego i niemówiącego autysty, o edukacji i intensywnym rozwoju naukowym syna – doktora Macieja Oksztulskiego, o asystentach autystów, o roli mediów oraz o tym, że każdy jest niepowtarzalną osobą i warto otwierać się na wsparcie – mówi Danuta Oksztulska.

Cele realizacji projektu

Cele szczegółowe

Cel nr 1

Opis i wyjaśnienie przepisów prawa polskiego dotyczącego wspierania zatrudnienia wykształconych osób ze spektrum autyzmu.

Cel nr 2

Opis i wyjaśnienie przepisów prawa Unii Europejskiej właściwego wobec wspierania zatrudnienia wykształconych osób ze spektrum autyzmu.

Cel nr 3

Opis i wyjaśnienie przepisów prawa międzynarodowego właściwego wobec
wspierania zatrudnienia wykształconych osób ze spektrum autyzmu.

Cel nr 4

Wyjaśnienie, w jakim zakresie obecne przepisy właściwe wobec wspierania
wykształconych osób ze spektrum autyzmu odpowiadają potrzebom tej grupy osób.

Cel nr 5

Opis i wyjaśnienie praktycznego podejścia instytucji rynku pracy do zatrudnienia wykształconych osób ze spektrum autyzmu odpowiadają potrzebom tej grupy osób.

Cel nr 6

Wyedukowanie osób mogących stanowić wsparcie asystenckie wykształconych osób ze spektrum autyzmu.

Cel nr 7

Zdiagnozowanie istnienia potrzeby zmiany przepisów obejmujących wspieranie zatrudnienia wykształconych osób ze spektrum autyzmu i przygotowanie rekomendacji.

Cel nr 8

Upowszechnienie ustaleń badawczych i propozycji zmian w publikacjach, stronie internetowej, mediach społecznościowych, podcastach i innych materiałach pozwoli realnie wpłynąć na poprawę sytuacji w tym zakresie.

Odniesienia społeczne

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, wpływającym całościowo na rozwój i funkcjonowanie osoby. Przyczyny autyzmu nie są w pełni znane. Obecnie wyróżnia się różnorodne formy kliniczne, które łącznie określa się jako całościowe zaburzenie rozwojowe (12-C) lub zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD). Autyzm diagnozuje się coraz częściej, choć dane na ten temat są niepełne. Szacuje się, że w Polsce autyzm wykrywany jest u 1 na 150 dzieci. Dane krajowe ciągle ulegają zmianie, ale szacuje się, że liczba osób chorych na autyzm wynosi kilkadziesiąt
tysięcy. W Europie żyje z tą chorobą ok. 5 mln osób. Do kluczowych obszarów zaburzeń rozwojowych należy tu zaliczyć:

Relacje społeczne – osoby te mają trudności z nawiązywaniem kontaktów i przestrzeganiem reguł społecznych oraz ze zrozumieniem reakcji i emocji innych ludzi oraz często wyrażają uczucia w nietypowy
sposób.

Komunikacja – osoby te mogą w ogóle nie mówić albo mieć ograniczony zasób słów; mogą też mówić płynnie, ale mieć trudności z wyrażaniem abstrakcyjnych pojęć. Nie potrafią kompensować tego gestem ani innymi formami przekazu.

Wyobraźnia – inaczej funkcjonująca wyobraźnia powoduje, że osoby nie potrafią się bawić na niby, naśladować zachowania innych; przejawiają opór przed zmianami w otoczeniu przebiegu aktywności; mają
dziwne zainteresowania i pasje.

Wiele osób z ASD wykazuje nadwrażliwość lub ograniczone reakcje na bodźce dotykowe,

bólowe, słuchowe, wzrokowe i zapachowe. Do najczęściej występujących chorób współistniejących należy zaliczyć epilepsję, zaburzenia mowy oraz upośledzenie umysłowe. Wśród osób ze spektrum autyzmu wyróżniają się autyści wysokofunkcjonujący, którzy mimo tego, że przejawiają wiele zaburzeń, to jednak ich poziom funkcjonowania można zwykle uznać za przynajmniej stosunkowo dobry.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu to niepełnosprawność niewidoczna, nieoczywista.

Osoby nim dotknięte często nie mają widocznych znamion niepełnosprawności z uwagi na odmienność ich zachowania postrzegane są jako dziwaczne, niedostosowane. Z kształceniem i zatrudnianiem osób ze spektrum autyzmu związane są problemy związane z tym, że jest to niepełnosprawność trudna do ustandaryzowania.

Praca zapewnia niezależność materialną i osobistą, daje poczucie satysfakcji oraz samorealizacji

Szczególnego znaczenia nabiera ona w przypadku osób z niepełnosprawnościami, których możliwości zatrudnienia determinują często dysfunkcje. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy sprzyja ograniczeniu kosztów społecznych w porównaniu do utrzymywania osoby z niepełnosprawnością biernej zawodowo.

Osoby zaangażowane w projekt

Zespół projektu

Sukces OSIĄGA zespół pasjonatów

Inspiracją wyjściową było doświadczenie z rozwojem naukowym i badaniami realizowanymi przez dr. Macieja Oksztulskiego – osobę niemówiącą ze spektrum autyzmu
(i na temat szerokiego zakresu uwarunkowań jego funkcjonowania, zwłaszcza prawnych).
Prof. dr hab. Maciej Perkowski
Koordynator projektu

chcesz pomóc

Zadzwoń, porozmawiajmy