Działamy poprzez

BADANIA | PUBLIKACJE | REKOMENDACJE | SEMIANARIA | SZKOLENIA

Prawo powinno odpowiadać społecznym potrzebom ochrony osób wykluczonych. Jednak czy tak się dzieje? Zostanie to sprawdzone w niniejszym projekcie, w którym rozpatrywane będą problemy sformułowane w postaci następujących pytań: Jak kształtują się współczesne przepisy krajowe, unijne i międzynarodowe, których przedmiotem jest wsparcie zatrudnienia wykształconych osób ze spektrum autyzmu? Czy przepisy odpowiadają potrzebom wykształconych osób ze spektrum autyzmu? Czy rynek pracy jest otwarty i przygotowany do zatrudnienia wykształconych osób ze spektrum autyzmu? Czy istnieje potrzeba zmiany przepisów wspierających zatrudnienie wykształconych osób ze spektrum autyzmu i jeśli tak, to w jakim zakresie?

EFEKTY