Uczestniczą w spotkaniach zawodowych i społecznych, realizują konkretne zadania, czyli asystencja osobista w praktyce

Pomoc przy wyszukiwaniu materiałów do monografii, współopracowywanie artykułów, udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego, asysta w czasie wyborów parlamentarnych czy wsparcie podczas akcji społecznych – m.in. w takich zajęciach i wydarzeniach biorą udział uczestnicy szkolenia dla asystentów wykształconych autystów, które prowadzone jest w ramach projektu „Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów”. W szkoleniu ważną rolę odgrywa też nasz badacz dr Maciej Oksztulski.

szkolenie w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

Nie bez przyczyny. Dr Maciej Oksztulski to pierwszy w Polsce niemówiący autysta, który obronił rozprawę doktorską, a obecnie jest zatrudniony na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W życiu zawodowym i  podczas ważnych wydarzeń publicznych potrzebuje osobistego asystenta. Oficjalnie tę rolę pełni jego mama – Danuta Oksztulska. Od sierpnia 2023 roku towarzyszą mu też osoby, które szkolą się na osobistych asystentów wykształconych autystów.

Uczestników praktycznego modułu pt. „Szkolenie inkluzywne asystentów wykształconych autystów”, które prowadzi Fundacja Prawo i Partnerstwo w ramach projektu „Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów” jest w sumie 11. Każdy z nich ma do przepracowania 60 godzin. Uczestnicy szkolą się poprzez praktykę wszechstronnie, w zależności od swoich możliwości czasowych oraz bieżącego zapotrzebowania na pomoc asystencką.

– Aktywności w ramach modułu praktycznego odbywają się kilka razy w tygodniu, najczęściej w siedzibie Fundacji na Wydziale Prawa UwB, ale też poza nią (np. na innych wydziałach Uniwersytetu w Białymstoku, stadionie miejskim, w bibliotekach).  Asystenci (czasem jest to jedna osoba, czasem więcej, jeśli wymaga tego sytuacja, a szkolący się na tym korzystają) towarzyszą dr. Maciejowi Oksztulskiemu w relacjach zawodowych, przy realizacji konkretnych zadań, ale też w aktywności społecznej i socjalizacji w miejscu pracy – wyjaśnia mgr Wojciech Zoń z Wydziału Prawa UwB i jeden z badaczy w projekcie.

asystent z dr. Maciejem Oksztulskim

Zakres realizowanego szkolenia jest szeroki, aczkolwiek determinowany specyfiką środowiska zawodowego wykształconych autystów. W przypadku dr. Macieja Oksztulskiego dominuje środowisko akademickie. Dlatego szkolący się asystowali badaczowi np. na inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie w Białymstoku i na Wydziale Prawa UwB, pomagali wyszukiwać materiały do monografii dotyczącej odbierania świata przez osoby ze spektrum autyzmu, czy  opracowywać orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Realizowane były również takie działania jak: pomoc w przygotowaniu prezentacji pt. „Asystencja znaczy niezależność. Świat akademicki osoby w spektrum autyzmu”, która została przedstawiona podczas “Festiwalu niezależnego życia”, współopracowanie artykułu dotyczącego osób w spektrum autyzmu na rynku pracy w wybranych państwach, czy asysta w czasie wyborów parlamentarnych i na spotkaniu z wybitnym reżyserem Krzysztofem Zanussim, który był gościem największej podlaskiej uczelni. 

Szkolenie asystentów wykształconych autystów zakończy się wiosną przyszłego roku. Moduł praktyczny został poprzedzony szkoleniami teoretycznymi, które prowadzili specjaliści w swoich dziedzinach. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: https://autyscinarynkupracy.edu.pl/trwa-szkolenie-asystentow-wyksztalconych-autystow/)

– Pokładamy w tym szkoleniu ogromne nadzieje – wskazuje prof. Maciej Perkowski, prezes Fundacji Prawo i Partnerstwo oraz kierownik projektu. – Odpowiednia asystencja jest bowiem niezbędnym elementem spożytkowania wykształcenia, które osoby w spektrum autyzmu coraz częściej zdobywają. Przeciwdziała nie tylko zmarnowaniu wcześniejszych wysiłków tych osób, ich bliskich oraz państwa, ale nade wszystko pozwala osiągnąć ich pozytywny efekt. Włączyliśmy się w konsultacje odnośnego prawodawstwa, by doświadczenia uzyskane w naszym projekcie przekazać na użytek legislacji. Postęp wydaje się ewidentny, ale oczywiście nigdy nie będzie wystarczający. Na tym tle chcielibyśmy życzyć wszystkim osobom w spektrum autyzmu i ich bliskim, aby ów postęp uczynił ich życie lepszym, a w krótszej perspektywie – zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dobrego 2024 roku!

Galeria zdjęć: