Poruszająca wizyta w Hospicjum Proroka Eliasza z pomocą w tle

Osobiście chętnie pomagam potrzebującym z pobudek altruistycznych, ale proponuję, by dostrzegać w pomocy społeczną kompetencję XXI wieku – zachęca prof. Maciej Perkowski z Wydziału Prawa UwB, prezes Fundacji Prawo i Partnerstwo i szef Europe DIRECT Podlaskie, którego zespół odwiedził Fundację Hospicjum Proroka Eliasza. Były rozmowy o pomocy i współpracy. Perspektywy są obiecujące!

Cele statutowe na ogół doniośle wyznaczają kierunki działania organizacji pozarządowej. Tak jest i u nas. Formalnie rzecz ujmując, celem Fundacji Prawo i Partnerstwo jest konsolidacja potencjału nauki i praktyki na rzecz dobrych praktyk w funkcjonowaniu sfery publicznej oraz partnerstwa z sektorem prywatnym i społecznym (pozarządowym). Realizujemy je m.in. poprzez wspieranie merytoryczne i organizacyjne innych organizacji pozarządowych, a także promocję potencjału nauki (zwłaszcza Wydziału Prawa UwB i współpracowników Fundacji spoza Wydziału) wśród podmiotów zaangażowanych lub zainteresowanych przedsięwzięciami zgodnymi z założeniami Fundacji. Najlepiej wychodzi to, gdy pomoc kierujemy wobec spraw społecznie ważnych, które angażują nie tylko umysł, ale i dusze. Tak właśnie jest w odniesieniu do wsparcia Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza.

prof. dr hab. Maciej Perkowski

– Osobiście chętnie pomagam potrzebującym, z pobudek altruistycznych, ale proponuję, by dostrzegać w pomocy – społeczną kompetencję XXI wieku, dającą przewagę społeczną, zawodową i przyjemność, której nie da się kupić. To niby mniej ambitne, ale daje szansę włączenia także pragmatyków (których jest znaczna większość) i delikatnego pobudzania w nich nutek altruistycznych. Na altruizm oni wyjściowo się nie decydują, ale skorzystawszy pragmatycznie na doświadczeniach w niesieniu pomocy (budując w sobie kompetencję XXI wieku) – nawiążą doń „z innej strony”. Ważne, że pomaganie się rozwija! Polecam z przekonaniem! – zachęca prof. Maciej Perkowski, prezes Fundacji Prawo i Partnerstwo.

Biorąc pod uwagę, że pośród wielu wzniosłych idei doktora Pawła Grabowskiego jest także włączanie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojętą działalność Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza – odwiedziliśmy zespołowo Makówkę i Pana Doktora z Ekipą. To niesamowita placówka niesienia pomocy najbardziej potrzebującym i Tym, którzy ową pomoc niosą, nie bacząc na trudy, czy przeciwności. Szczególnym członkiem naszej delegacji był dr Maciej Oksztulski – pierwszy niemówiący autysta, który obronił rozprawę doktorską i badacz w naszym projekcie „Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów” oraz towarzysząca mu asystentka Wiktoria Sadlej, szkoląca się w naszym projekcie.

Wyjazd do hospicjum w tak zacnym gronie wzmocnił mnie emocjonalnie, pomógł zastanowić się dogłębnie nad procesem przemijania i nie tylko. Wróciłem do domu, spokojny, wyciszony, dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania – podkreśla dr Maciej Oksztulski.

– Doktor Paweł Grabowski zaraził nas pozytywną perspektywą i radością z niesienia pomocy osobom, które czasem nie dostawały szans w innych placówkach. Doktor Maciej Oksztulski prawie cały czas się uśmiechał – umocniło to moje przekonanie, że było to bardzo potrzebne, doświadczenie i spotkanie, poszerzające perspektywę i rozwijające psychicznie – uważa  Wiktoria Sadlej.

Zarówno dr Grabowski, jak i Jego Współpracownicy – niezmiennie poruszają swą postawą, podejściem i osobowością. Porusza też miejsce niesienia pomocy, z jednej strony troskliwie doskonalone, dzięki… pomocy (dar Fundacji Biedronki) i datkom wielu osób oraz firm, a także mnóstwo pracy, w tym wolontariatu), a z drugiej strony – otwarte na eksport pomocy – zarówno w jej bezpośredniej postaci, jak też – jako idei. 

Konstruktywna dyskusja, refleksje bieżące i następcze zaowocowały założeniem, aby zabrać się za włączanie młodzieży studenckiej, zwłaszcza kształcącej się medycznie, psychologicznie, czy socjalnie, ale też szerzej (np. prawniczo, ekonomicznie, czy inżyniersko) we wsparcie wolontariackie Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza, w stopniu zależnym od indywidualnej sytuacji studenta. Uważamy, że takie doświadczenia są nie tylko wspaniałym darem dla potrzebujących, ale także budują kompetencję XXI wieku – pomaganie. To z pewnością znacząco wzmocni wolontariuszy – jako ludzi, studentów i w końcu pracowników.

Z czasem liczymy na stabilne formy kooperacji białostockich uczelni wyższych z Fundacją Hospicjum Proroka Eliasza. Skorzystają wszyscy! CDN…

Galeria z wizyty: