|

Czym jest autyzm?

autyzm - czym jest

Autyzm nie jest chorobą, ale zaburzeniem rozwoju, w którym mózg osoby autystycznej pracuje w niestandardowy, często ponadprzeciętny sposób. Obecnie wskazuje się, że autyzm dotyka ok. 1 na 100 osób. Jego głównymi objawami są: deficyty w komunikacji społecznej i interakcji społecznej, ograniczone, powtarzające się wzorce zachowań, zainteresowań lub czynności, trudności sensoryczne, takie jak zwiększona lub zmniejszona wrażliwość na światło, dźwięk, kolor, zapach, smak lub dotyk.

Źródło: National Autistic Society

Autyzm jest chorobą ze „spektrum”, co oznacza, że objawy różnią się u poszczególnych osób, od łagodnych do ciężkich. Wśród osób z autyzmem znajdują się zarówno te, które mają znaczną niepełnosprawność intelektualną i wymagają wysokiego poziomu wsparcia w życiu codziennym, jak i te, które mają przeciętną lub wysoką inteligencję i wymagają niższego poziomu wsparcia.

Więcej informacji: Autism Europe https://www.autismeurope.org/about-autism/