Zatrudnianie osób z autyzmem – rozpoczęcie badań prawnych

Obecnie coraz więcej miejsca w dyskursie społecznym poświęca się autyzmowi. Dotyczy to szczególnie wczesnego diagnozowania autyzmu i problemów szkolnych. Jednak dużym i wciąż do końca niezbadanym problemem jest zatrudnienie dorosłych osób w spektrum autyzmu.

W ramach naszego projektu rozpoczął się etap badań prawnych poświęconych temu zagadnieniu. Postaramy się zdiagnozować potencjalne bariery prawne, jakie są związane z tym zjawiskiem. W ramach kolejnych zadań badawczych stworzyliśmy już też podwaliny badania skali i warunków zatrudnienia osób w spektrum autyzmu. Badania będą rozwijane, także nieszablonowo, by zweryfikować obszary dotąd słabo poddające się nauce. Przed nami wiele wyzwań.

Będziemy przedstawić Czytelnikom wnioski z naszych badań, a także fakty związane z autyzmem – zatem ciąg dalszy nastąpi…