Podcast z prof. Maciejem Perkowskim –  Róbmy swoje… wspólnie, czyli pomagając autyście–pomagasz też sobie.

O głównych celach projektu „Nauka na rzecz efektywnego wejścia na rynek pracy wykształconych autystów”, o spotkaniu i współpracy z dr. Maciejem Oksztulskim –  pierwszym niemówiącym autystą, który obronił rozprawę doktorską, a także o pokonywaniu barier, o asystentach i obawach pracodawców – mówi koordynator projektu i promotor dr. Oksztulskiego prof. Maciej Perkowski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w rozmowie pt. „Róbmy swoje… wspólnie, czyli pomagając autyście–pomagasz też sobie”

 Zapraszamy do wysłuchania:

 – Jeśli edukacja jest oferowana, to zawsze po coś. Następstwem edukacji staje się podjęcie pracy (…) Powinniśmy podejmować wszelkie starania, żeby wykształceni autyści dochodzili do etapu zatrudnienia, realizowali go i aby system zaczął patrzeć na nich nie przez pryzmat problemu, czy jakiegoś humanitaryzmu, ale przez pryzmat ich atutów, mocnych stron – mówi prof. Maciej Perkowski.