Kampania społeczna „Niech się spełnią”

Farma Życia Fundacji Wspólnota Nadziei realizuje kampanię społeczną „Niech się spełnią”, która ma na celu edukację i wzmocnienie empatii społecznej wobec potrzeb osób dorosłych z autyzmem. Realizowana jest w ramach projektu: „Zrozumieć i wspierać – ochrona praw osób z autyzmem”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

grafika z logiem Fundacji i miniaturką filmu

Farma Życia Fundacji Wspólnota Nadziei działa w Więckowicach koło Krakowa i jest jedyną jak dotąd polską specjalistyczną placówką stałego pobytu dla osób dorosłych w spektrum autyzmu, działającą w sposób ciągły. Ich centrum aktywności jest miejscem terapii, rehabilitacji, pracy i aktywizacji zawodowej dla kilkudziesięciu osób z zaburzeniami w spektrum autyzmu.

Zachęcamy do obejrzenia spotu:

Spot „Niech się spełnią! Kampania edukacyjna na rzecz osób dorosłych z autyzmem”, Fundacja Wspólnota Nadziei, źródło: Youtube

Fundacja Wspólnota Nadziei od 1998 roku działa na rzecz osób dorosłych w spektrum autyzmu oraz ich rodzin. Misją Fundacji jest tworzenie miejsca przyjaznego rodzinom osób z autyzmem i wspierającego je na wielu płaszczyznach: profesjonalnej terapii, odciążaniu w czynnościach opiekuńczych, towarzyszeniu w sytuacjach kryzysowych, pomocy finansowej lub służeniu konsultacjami i poradami. Fundacja Wspólnota Nadziei chce budować świat rozumiejący, tolerancyjny i akceptujący różnorodność osób z niepełnosprawnościami. Strona internetowa Fundacji Wspólnota Nadziei: https://farma.org.pl/