Droga do otwarcia rynku pracy w Polsce dla osób autystycznych

W 2022 roku ukazało się ciekawe opracowanie autorstwa Krzysztofa Kutwy pt. Droga do otwarcia rynku pracy w Polsce dla osób autystycznych przygotowane na zlecenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Poniżej przybliżono kilka ustaleń badacza w odniesieniu do mocnych stron osób w spektrum autyzmu jako pracowników.

Zatrudnianie osób w spektrum autyzmu niesie ze sobą pewne wyzwania, ale też korzyści z uwagi na ich specyficzne kompetencje. Chodzi zwłaszcza o duże przywiązanie do szczegółów i drobiazgowość w działaniu oraz postępowanie zgodnie z zasadami. Ich specyficzne zainteresowania mogą wpływać na rozwój bardzo szczegółowej wiedzy w danym obszarze.

Ponadto mogą wykazywać się sumiennością i punktualnością w pracy, co przekłada się także na niski wskaźnik absencji w porównaniu do innych pracowników.

Osoby w spektrum autyzmu mogą często przez długi czas wykonywać czynności rutynowe i powtarzalne, stanowiące duże obciążenie dla osób, które rutyna męczy. Mogą więc odnaleźć się dobrze w pracach biurowych, działach IT, rachunkowości i finansach czy pracy analitycznej – tym bardziej, że mają bardzo dobrze rozwinięte zdolności do zapamiętywania informacji.

Potencjalny pracodawca powinien oczywiście pamiętać o indywidualnych cechach (odmiennym charakterze cech i różnych kompetencjach) osób autystycznych, oraz o tym by powierzać im działania o jasnych procedurach postępowania i ściśle określonej strukturze. Istotne są też komunikaty zwrotne o tym, które z wykonanych czynności wykonano prawidłowo, a które nie.

Warto również pamiętać, iż osoby w spektrum autyzmu gorzej sprawdzają się w zadaniach wymagających szybkiego podejmowania decyzji, wielozadaniowości oraz wysokich umiejętności interpersonalnych. Natomiast to co może być postrzegane jako wada, może okazać się w niektórych przypadkach zaletą, gdyż mogą pracować na stanowiskach wymagających izolacji społecznej ze względu na charakter lub lokalizację pracy.

Mimo wewnętrznych trudności i barier społecznych, z jakimi borykają się osoby autystyczne, mają one wiele mocnych stron i umiejętności, które pracodawcy mogą rozwijać, aby uczynić z nich wybitnych pracowników. Oprócz trudności w niektórych obszarach, osoby w spektrum autyzmu mają również wiele do zaoferowania na rynku pracy, a niektóre cechy związane ze spektrum mogą okazać się atutem.

Źródło: Krzysztof Kutwa, Droga do otwarcia rynku pracy w Polsce dla osób autystycznych, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2022.