Doświadczenia z programu stażowego z udziałem autystów

W ramach badań przeprowadzonych przez grupę brytyjskich naukowców przeanalizowano doświadczenia autystycznych i nieautystycznych stażystów oraz ich kierowników, biorących udział w korporacyjnym programie stażowym Deutsche Bank, UK.

Wyniki badań podkreślają specyficzne wyzwania, jakich doświadczają osoby z autyzmem w miejscu pracy i sugerują skuteczne sposoby zapewnienia stażystom z autyzmem sukcesu u boku nieautystycznych rówieśników. W porównaniu z kierownikami stażystów nieautystycznych, kierownicy stażystów autystycznych początkowo zgłaszali większy zakres obaw przed stażem, w tym obaw dotyczących zapewnienia odpowiedniego poziomu wsparcia, skutecznej komunikacji i równego traktowania wszystkich pracowników.

Strukturalne delegowanie zadań i elastyczna komunikacja były skutecznymi strategiami stosowanymi przez menedżerów w celu wspierania stażystów z autyzmem; jasna komunikacja i bardziej spójne wsparcie były postrzegane jako korzystne dla obu grup stażystów. Więcej informacji: Remington, A., Heasman, B., Romualdez, A. M., & Pellicano, E. (2022). Experiences of autistic and non-autistic individuals participating in a corporate internship scheme. Autism, 26(1), 201–216. https://doi.org/10.1177/13623613211025115