Danuta Oksztulska

Członek Zarządu Fundacji Oswoić Świat, której misją jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami i ich rodzinom.

Od wielu lat pomaga osobom autystycznym a zarazem we współpracy z innymi zainteresowanymi stara się budować system pomocy osobom autystyczny.

Prywatnie matka trzech dorosłych synów, najmłodszy, Maciej, jest członkiem zespołu badaczy w projekcie.

Pani Danuta to pierwowzór Maryśki zagranej przez Małgorzatę Gorol w filmie Śubuk.