Mgr Wojciech Zoń

Mgr Wojciech Zoń

Prawnik, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik biura Fundacji Prawo i Partnerstwo. Na co dzień pracuje w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego na Wydziale Prawa UwB oraz jako dyrektor ds. organizacji w Europe Direct Podlaskie. Jest też ekspertem w Prawniczym Centrum Badań nad Edukacją na UwB. Jest autorem lub współautorem kilkunastu publikacji naukowych z…