Autyzm na świecie

autyzm na swiecie

Co do występowania Autism Spectrum Disorder (ASD) w Europie i na świecie to statystyki różnie się kształtują. Zastanawiamy się, jak częste jest to zaburzenie. Dane statystyczne co do tego różnią się w zależności od szerokości geograficznej, przyjętych w badaniach kryteriów i są ciągle uaktualniane.

W Europie określa się rozpowszechnienie spektrum autyzmu na ok. 1 na 100 dzieci. Zaś w Stanach Zjednoczonych dotyka on ok. 1 na 54 dzieci. Na przestrzeni ostatnich lat diagnozowany jest coraz częściej. Eksperci mówią, że wynika to z większej świadomości co do spektrum autyzmu oraz z rozszerzenia kryteriów diagnostycznych. Dane z badań naukowych w krajach Europy i Azji wskazują na ok. 1% populacji. Co ciekawe statystyki wskazują, że zaburzenie to diagnozowane jest u chłopców około 4 razy częściej niż u dziewcząt.

Liczba osób z diagnozą spektrum autyzmu znacznie wzrasta na przestrzeni ostatnich lat. Dane z USA (CDC) wskazywały:

  • 1 na 54 dzieci w 2014 roku,
  • 1 na 68 dzieci w 2012 roku,
  • 1 na 150 dzieci w 2000 roku.

Wzrost rozpowszechnienia spektrum autyzmu obserwowany jest od początku lat 90., nie tylko w USA, ale też w innych częściach świata. Czasami ogromny wzrost diagnoz ze spektrum autyzmu określany jest jako „epidemia autyzmu”.

Co przyczyniło się do rozpowszechnienia ASD?

Eksperci mówią, że wzrost rozpowszechnienia ASD w dużej mierze wynika z większej co do niego świadomości oraz zmiany sposobu jego rozumienia, które spowodowało modyfikację kryteriów używanych do diagnozowania.

Rozszerzenie kryteriów diagnostycznych

Leo Kanner, który po raz pierwszy opisał spektrum autyzmu w 1943 roku, uważał, że jest to bardzo rzadkie zaburzenie. Kryteria ASD według Kannera obejmowały jedynie dzieci z dużym tego nasileniem. Stopniowo rozumienie spektrum autyzmu się zmieniało. Badacze dostrzegli, że dzieci z niepełnosprawnością intelektualną mogą mieć jednocześnie to zaburzenie. W latach 90. do klasyfikacji DSM-4 włączono Zespół Aspergera. Dzieci, które miały mniejsze nasilenie autyzmu, zaczęły otrzymywać diagnozę.

Wzrost świadomości

Od lat 90. coraz więcej mówi się o spektrum autyzmu. Lekarze, nauczyciele i psychologowie mają większą wiedzę na jego temat i są w stanie rozpoznawać dane objawy u dzieci. Rodzice i krewni częściej słyszą o ASD, np. w Internecie, w filmach, w kampaniach społecznych. Jeśli rodzic niepokoi się rozwojem dziecka, ma dużo łatwiejszy dostęp do wiedzy oraz do specjalistów. Przykładowo, w USA od 2006 roku pediatrzy mają obowiązek wykonania testu przesiewowego pod kątem spektrum autyzmu dzieciom w wieku 18-36 miesięcy.

Inne czynniki

Wiele dzieci ze spektrum autyzmu do niedawna otrzymywało diagnozę niepełnosprawności intelektualnej. Dlatego, kiedy liczba diagnoz tego zaburzenia wzrosła, spadła liczba diagnoz niepełnosprawności intelektualnej. Obecnie wiadomo, że dzieci w spektrum autyzmu często mają współwystępujące zaburzenia rozwoju. Dlatego dzieci z diagnozą ADHD częściej trafiają na diagnozę ASD, a psychiatra może postawić też obie diagnozy. Można też spotkać się z głosami mówiącymi, że niektóre czynniki biologiczne lub środowiskowe mogą wyjaśnić wzrost diagnoz. Takimi czynnikami może być wyższy wiek rodziców lub wcześniactwo.

ASD współwystępujący z innymi diagnozami

ASD bardzo często współwystępuje z innymi diagnozami. Niektóre osoby w spektrum autyzmu mają niepełnosprawność intelektualną (ok. 30-40%). Często trudno jest zmierzyć możliwości intelektualne osoby z autyzmem. Często współwystępuje także: ADHD (ok. 30-50% według różnych danych), zaburzenia lękowe (ok. 40%), depresja (ok. 30%), epilepsja (ok. 20%).

Źródła:

  • McCauley, J., Elias, R., & Lord, C. (2020). Trajectories of co-occurring psychopathology symptoms in autism from late childhood to adulthood. Development and Psychopathology, 1–16,
  • CDC.gov
  • spectrumnews.org