Autyści a rozmowy kwalifikacyjne

W 2020 r. brytyjscy naukowcy opublikowali artykuł dotyczący rozmów kwalifikacyjnych, w których udział biorą także osoby w spektrum autyzmu. Badacze zauważyli, że pomimo posiadania cennych umiejętności, różnice w sposobie, w jaki osoby z autyzmem rozumieją innych i reagują na nich w sytuacjach społecznych, oznaczają, że są one często pokrzywdzone podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Zbadali, jak dorośli autystyczni i nieautystyczni wypadają w porównaniu ze standardowymi (niezmodyfikowanymi) pytaniami na rozmowie kwalifikacyjnej, a następnie wykorzystali te wyniki do opracowania i oceny wspierających adaptacji pytań. Według autorów pracodawcy powinni być świadomi, że dostosowanie pytań na rozmowie kwalifikacyjnej jest kluczowe dla wyrównania szans kandydatów z autyzmem. 

Więcej informacji: Maras, K., Norris, J. E., Nicholson, J., Heasman, B., Remington, A., & Crane, L. (2021). Ameliorating the disadvantage for autistic job seekers: An initial evaluation of adapted employment interview questions. Autism, 25(4), 1060–1075. https://doi.org/10.1177/1362361320981319